sadsad x
asdasd
Teslimat ve İade

www.tesisatpazari.com sitemizden aldığınız tüm ürünlerin teslimat ve iade prosedürü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.


Mal/hizmet, alıcının sipariş formunda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.


Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden tesisatpazari.com sorumlu değildir.


tesisatpazari.com, satın alınan ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcıya aittir.

 

tesisatpazari.com, platformda teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları tesisatpazari.com’a ait olacaktır.

 

Malın teslimatı tesisatpazari.com’un stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

 

tesisatpazari.com, sipariş konusu mal/hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal/hizmet'i, alıcı tarafından mal/hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

 

Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, tesisatpazari.com mal/hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

tesisatpazari.com Mesafeli Satış Sözleşme konusu mal/hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.

 

tesisatpazari.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya www.tesisatpazari.com aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür.

 

Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden tesisatpazari.com sorumlu tutulamaz.

 

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

 

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler www.tesisatpazari.com ’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. 

 

Yalnızca ürünün tesisatpazari.com'a iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen tesisatpazari.comun hesabında olması durumunda, ürün bedeli alıcıya iade edilir.


Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde tesisatpazari.com'a mevzuat hükümlerine ve www.tesisatpazari.com’ daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

 

Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde malı tesisatpazari.com’da anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

 

Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde mal bedeli alıcıya ödediği şekilde iade edilir.

 

Mal, tesisatpazari.com’a iade edilirken, malın teslimi sırasında alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

 

Alıcı iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen tesisatpazari.com’un anlaşmalı kargo şirketi ile tesisatpazari.com’a gönderdiği sürece iade kargo bedeli tesisatpazari.com'a aittir.


Alıcının, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini tesisatpazari.com'a ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmet'i 3 (üç) gün içinde tesisatpazari.com'a iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri alıcıya aittir.

 


Alıcı'nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen tesisatpazari.com’un anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan tesisatpazari.com sorumlu değildir.
Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.

 


tesisatpazari.com bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır.

 

Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve tesisatpazari.com’un kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler),
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde,f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde,


g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde,h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,


ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,


i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu mal/hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (tesisatpazari.com’un düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) mal/hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde alıcı ve tesisatpazari.com arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.


tesisatpazari.com’a internet sitesi üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1.ğ maddesi gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet sitesi üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

 

tesisatpazari.com’a internet sitesi üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1.ğ maddesi gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet sitesi üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

 
ÜRÜN İADE ADRESİ

ADAY İNŞAAT TESİSAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

B.Bakkalköy Cad. No:5 B.Bakkalköy Maltepe/İSTANBUL

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.